Rashtriya Samajwadi Party (Secular)
ONLY WE ARE SECULAR